Öva svenska ihop

Appen sammanför dig som kan prata flytande svenska med dig som behöver öva lite mer på det.

Få en språkvän

Bli ihopkopplad utifrån dina intressen. Prata med vem som helst eller någon med samma kön.

Börja prata

Chatta eller ha ett videosamtal med varandra. Ni är nu vad vi kallar för språkvänner!

Öva svenska ihop

Appen sammanför dig som kan prata flytande svenska med dig som behöver öva lite mer på det.

Få en språkvän

Bli ihopkopplad utifrån dina intressen. Prata med vem som helst eller någon med samma kön.

Börja prata

Chatta eller ha ett videosamtal med varandra. Ni är nu vad vi kallar för språkvänner!

Vad är syftet med Let´s Talk?

Syftet är att hjälpa dem som behöver öva lite mer på svenska genom att koppla ihop dem med personer som redan pratar svenska. Vi tror nämligen att det bästa sättet att komma in i samhället är att kunna språket.

Kan jag vara språkvän med flera personer?

Ja du kan ha flera språkvänner. Det går dock bara att söka en i taget eftersom att vi gärna ser att du först ger din befintliga språkvän en chans.

Vad innebär det att vara språkvän?

Du som behöver öva svenska har en språkvän av just detta skäl. Din språkvän förväntas alltså inte hjälpa dig med kontakt till svenska myndigheter eller annat. Du som talar svenska flytande förväntas endast lära ut svenska genom att tala det.

Kostar det något att använda Let's Talk?

Nej, tjänsten är helt gratis.

Vad är syftet med Let´s Talk?

Syftet är att hjälpa dem som behöver öva lite mer på svenska genom att koppla ihop dem med personer som redan pratar svenska. Vi tror nämligen att det bästa sättet att komma in i samhället är att kunna språket.

Vad innebär det att vara språkvän?

Du som behöver öva svenska har en språkvän av just detta skäl. Din språkvän förväntas alltså inte hjälpa dig med kontakt till svenska myndigheter eller annat. Du som talar svenska flytande förväntas endast lära ut svenska genom att tala det.

Kan jag vara språkvän med flera personer?

Ja du kan ha flera språkvänner. Det går dock bara att söka en i taget eftersom att vi gärna ser att du först ger din befintliga språkvän en chans.

Kostar det något att använda Let's Talk?

Nej, tjänsten är helt gratis.

Att prata lite kan göra stor skillnad

En av de snabbaste och enklaste vägarna till integration är genom språket. Och det bästa sättet att lära sig ett språk är att tala det så mycket och ofta som möjligt. Många tar därför svensklektioner någon gång i veckan. Men det är tiden utöver det, det vardagliga, återkommande snacket som kan göra den stora skillnaden. I dagens Sverige är det en stor andel människor som inte har möjligheten att ”snacka svenska” trots att de bor i just Sverige.

Samtidigt är det många människor som inget hellre vill än att träffa nya människor och hjälpa dem bättre in i samhället. Volontärsengagemanget slår rekord runt om i Sverige. Problemet är att många inte riktigt vet hur man kan hjälpa till. Men att bara prata lite med någon kan göra stor skillnad tror vi. Det behöver inte vara så komplicerat, det kan till och med vara riktigt roligt.

Nu kanske du tänker: kan en app från Läkerol verkligen ha betydelse för integrationen? Ert jobb är ju bara att sälja sådana här:

Jo, det stämmer. De finns förresten i en ny smak som heter ”Ginger Lime”. Vi tror dock att vi kan göra två saker på en gång: att sälja Läkerol samtidigt som vi skapar samtal mellan människor. Vi brukar hävda att Läkerol ”Makes people talk”. Dags att bevisa det.

Cecilia, marknadsdirektör

Att prata lite kan göra stor skillnad

En av de snabbaste och enklaste vägarna till integration är genom språket. Och det bästa sättet att lära sig ett språk är att tala det så mycket och ofta som möjligt. Många tar därför svensklektioner någon gång i veckan. Men det är tiden utöver det, det vardagliga, återkommande snacket som kan göra den stora skillnaden. I dagens Sverige är det en stor andel människor som inte har möjligheten att ”snacka svenska” trots att de bor i just Sverige.

Samtidigt är det många människor som inget hellre vill än att träffa nya människor och hjälpa dem bättre in i samhället. Volontärsengagemanget slår rekord runt om i Sverige. Problemet är att många inte riktigt vet hur man kan hjälpa till. Men att bara prata lite med någon kan göra stor skillnad tror vi. Det behöver inte vara så komplicerat, det kan till och med vara riktigt roligt.

Nu kanske du tänker: kan en app från Läkerol verkligen ha betydelse för integrationen? Ert jobb är ju bara att sälja sådana här:

Jo, det stämmer. De finns förresten i en ny smak som heter ”Ginger Lime”. Vi tror dock att vi kan göra två saker på en gång: att sälja Läkerol samtidigt som vi skapar samtal mellan människor. Vi brukar hävda att Läkerol ”Makes people talk”. Dags att bevisa det.

Cecilia, marknadsdirektör

Välj språk / Choose your language / انتخاب زبان
alege limba / اختيار اللغة / រើសភាសា

Användarvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan dig och ägaren av Läkerol, Cloetta Sverige AB, org. nr 556674-9155 (”Läkerol”, ”Cloetta” eller ”vi”) för din användning av appen Let’s Talk (”Appen”). För att kunna logga in och använda Appen måste du först godkänna dessa Villkor och förbinda dig att följa dem.

1.2 Det är Läkerol som tillhandahåller Appen, är din motpart enligt dessa Villkor och ansvarar för dess innehåll, och inte något företag inom de koncerner som tillhandahåller plattformarna där Appen är tillgänglig, såsom Apple-koncernen eller Google-koncernen (nedan benämnda ”Apple” och ”Google” eller gemensamt ”Distributörerna”). Dessa Villkor gäller inte mellan dig och Distributörerna. Apple har dock rätt att göra gällande dessa Villkor mot dig som om Apple hade varit part till dessa Villkor. Apple ska anses ha accepterat denna rätt.

1.3 Appen är en gratis social plattform där användare ges möjlighet att chatta och ha ljud- eller videosamtal. Läkerol kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Appen och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Appen.

2. Användning av Appen

2.1 För att ladda ner Appen krävs att du är registrerad användare hos någon av Distributörerna. Utöver vad som anges i dessa Villkor, åtar du dig att endast använda Appen i enlighet med de villkor som gäller mellan dig och Distributörerna. Du loggar in i Appen genom att ange din inloggning till Facebook och får bara använda Appen för eget bruk. Du bekräftar härigenom att de uppgifter som hämtas från Facebook är korrekta och fullständigt ifyllda, och godkänner att du och inte Läkerol ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

2.2 Genom att godkänna Villkoren bekräftar du att du är minst 15 år och att du, om du är under 18 år, har din vårdnadshavares tillstånd att använda Appen. Om du är 15 17 år kommer du endast att matchas mot andra användare inom samma åldersspann.

2.3 Du åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker att någon använder din inloggning ska du genast anmäla detta till Läkerol. Du ansvarar för de handlingar som gjorts med dina inloggningsuppgifter, och Läkerol är inte ansvarigt för skada orsakad av otillåten användning av din inloggning, om inte Läkerol genom vårdslöst handlande bidragit till sådan skada.

2.4 Du får inte under några som helst omständigheter använda Appen för att publicera, distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som

(a) utgör uppvigling mot en nationell- eller etnisk grupp, förtal, barnpornografi, uppmaning till brott eller som på annat sätt är olaglig, kränkande, trakasserande, vulgär, obscen eller stötande;

(b) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal;

(c) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter;

(d) utgör marknadsföring, kampanjmaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av annonsering;

(e) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Appen; eller

(f) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Läkerol eller tredje man.

2.5 Du garanterar att du inte befinner dig i något land som är föremål för exportrestriktioner utfärdade av USA:s regering eller som USA:s regering bedömt vara ett land som stödjer terroristverksamhet. För klarhets skull tillhör f.n. varken Sverige eller något annat skandinaviskt land dessa kategorier. Du garanterar vidare att du inte är upptagen på någon lista upprättad av USA:s regering över individer med vilka företag inte får ingå avtal (eller på någon annan lista utfärdad av USA:s regering över förbjudna eller begränsade parter).

2.6 Läkerol har rätt att när som helst, utan föregående meddelande, stänga av dig från Appen om du bryter mot dessa Villkor eller i annat fall handlar eller, enligt vad Läkerol har rimlig anledning att anta, kommer att handla på sätt som kan orsaka Läkerol, dess samarbetspartners eller övriga användare skada.

2.7 Genom att godkänna dessa Villkor samtycker du till att Appen enbart levereras genom nedladdning och att du därmed inte har någon ångerrätt.

3. Immateriella rättigheter

3.1 Genom nedladdning av Appen får du en gratis, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att, under avtalstiden, på din mobiltelefon eller annan dig tillhörande mobil enhet (”Mobil”) använda Appen i enlighet med dessa Villkor och de villkor som gäller mellan dig och Distributörerna. För Apple App Store gäller nämnda rätt enbart på en iOS-enhet som du äger eller kontrollerar.

3.2 Alla immateriella rättigheter hänförliga till Appen och den programvara, de tjänster och de funktioner som ingår i Appen, tillhör Läkerol eller dess licensgivare. Innehållet i Appen är skyddat genom lagstiftning om framförallt upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Varumärken, källkod, programvara, foton, bilder, texter, grafik, design, layout och sammanställningar av information eller annat innehåll som inkluderats i Appen får inte kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Läkerol.

3.3 Den rätt du erhåller enligt punkt 3.1 innefattar inte någon överföring av kommersiella rättigheter eller rättigheter att använda Appen i marknadsföringssyfte. Du får inte hyra ut, låna ut, sälja, överföra, vidaredistribuera eller vidarelicensiera Appen. Du åtar dig att inte bryta, kringgå, bakåtutveckla, dekompilera, ta isär, eller på annat sätt manipulera någon del av Appen, eller att försöka eller hjälpa annan person att göra det.

3.4 Läkerol är ensamt ansvarigt för att utreda, försvara, lösa och ta ansvar för tredje mans påståenden om intrång i dennes immateriella rättigheter i relation till Appen som sådan. Distributörerna har inte något ansvar för sådana krav från tredje man.

4. Ansvar

4.1 Du ansvarar gentemot Läkerol och mot tredje man för

(a) skada som uppkommit genom fel eller försummelse från din sida vid användningen av Appen, din Mobil eller hanteringen av dina uppgifter;

(b) skada som uppkommit på grund av fel eller brist i de uppgifter du har tillhandahållit inom ramen för Appen; och

(c) skada som uppkommit på grund av ditt brottsliga agerande.

4.2 Appen tillhandahålls kostnadsfritt till dig och vårt ansvar enligt dessa Villkor innefattar därför inga garantier och är begränsat till vad som följer av tvingande lag. Trots detta gör vi vårt yttersta för att Appen ska fungera på bästa sätt utan avbrott. Genom att godkänna Villkoren bekräftar du att varken Apple eller Google har några skyldigheter att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster för Appen.

4.3 Läkerol kan inte garantera att Appen kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Appen eller de servrar som krävs för att Appen ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda Appen och i värsta fall innebära att data går förlorad. Läkerol ansvarar inte för tillgängligheten hos Appen, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt tvingande lag. Läkerol är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Läkerols sida.

4.4 I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning har Distributörerna inga garantiskyldigheter, varken uttryckliga eller underförstådda, gällande Appen. Läkerol ansvarar ensamt för eventuella anspråk, förluster, skadeståndsansvar, skador, kostnader eller utgifter som har uppstått på grund av att någon av de eventuella garantierna i dessa Villkor inte har följts. Distributörerna har alltså inget sådant ansvar och ansvarar inte heller för några anspråk som gäller Appen eller ditt innehav och/eller användning av Appen i övrigt, inklusive men inte begränsat till (i) produktansvarsanspråk, (ii) eventuella anspråk på att Appen inte följer ett visst krav enligt gällande lagstiftning och (iii) anspråk som gäller konsumentskydd eller liknande lagstiftning.

5. Avtalstid och uppsägning Dessa Villkor mellan dig och Läkerol träder i kraft när du godkänt dem, och gäller tills vidare. Läkerol har rätt att när som helst säga upp Villkoren utan uppsägningstid och utan föregående meddelande om Läkerol slutar tillhandahålla Appen enligt punkt 1.3 eller stänger av dig enligt punkt 2.6. Du kan säga upp Villkoren genom att använda funktionen ”Radera konto” i menyn ”Inställningar”. Efter att du har raderat ditt konto och sagt upp Villkoren varken kan eller har du rätt att använda Appen.

6. Ändringar och överlåtelser

6.1 Villkoren och den information som Läkerol anger i Appen utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Läkerol rörande användning av Appen. Läkerol har rätt att göra ändringar i dessa Villkor. Läkerol ska publicera de ändrade villkoren i Appen i skälig tid innan en ändring genomförs. En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Appen eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga i Appen under ”Användarvillkor” i menyn ”Inställningar”.

6.2 Läkerol har rätt att överlåta Appen inklusive samtliga därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, till tredje man. Du kan inte överlåta din rätt enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt medgivande från Läkerol.

7. Tillämplig lag och tvistelösning Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist med anledning av dessa Villkor ska lösas i allmän domstol.

8. Kontaktuppgifter

8.1 Om du har några frågor, klagomål eller krav avseende Appen är du välkommen att kontakta oss enligt följande kontaktuppgifter:

Läkerol c/o Cloetta Sverige AB Brogatan 7, 205 42 Malmö Telefon: 040-32 42 00 E-mail: info@cloetta.se

8.2 Ytterligare information om Appen finns tillgänglig under ”Hjälp och FAQ” i menyn ”Inställningar”.

____________________
Dessa Villkor gäller från och med den 1 augusti 2016

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvar

1.1 Ägaren av Läkerol, Cloetta Sverige AB, org. nr 556674-9155 (”Läkerol”, ”Cloetta” eller ”vi”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

1.2 Vi följer alla vid var tid gällande lagar och regler om personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Läkerol samlar in och hur denna används. Genom att samtycka till denna Integritetspolicy i samband med att du laddar ner appen Let’s Talk (”Appen”) godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi? Läkerol behandlar de personuppgifter som du självmant lämnat till oss eller som hämtas från Facebook i samband med att du loggar in på Appen. De uppgifter som hämtas från Facebook är t.ex. namn, födelsedatum, kön, profilbild och e-postadress. Vi behandlar uppgifter om vilket språk du talar samt intressen och andra uppgifter som du valt att ange. Vi lagrar även loggar över de skriftliga meddelanden du skickat med hjälp av Appens chattfunktion, samt behandlar teknisk information om din mobiltelefon (såsom enhetens ID-nummer) och om din användning av Appen.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

3.1 Läkerol kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till Läkerol i syfte att säkerställa din identitet och tillhandahålla Appen, samt säkerställa att du följer våra användarvillkor. Specifikt kommer namn och födelsedatum att användas för att vi ska kunna identifiera dig och (tillsammans med din profilbild) för att du ska kunna identifiera dig i förhållande till andra användare. Ditt kön behöver vi känna till för att kunna matcha dig mot andra användare som angett att de enbart vill sättas i kontakt med personer av ett visst kön. Din e-postadress behöver vi för att kunna kontakta dig med frågor som rör Appen. Information om vilka språk du talar använder vi för att kunna matcha ihop dig med användare som antingen vill lära sig svenska eller som redan kan svenska, beroende på vad du angett. Loggar över de skriftliga meddelanden du skickat sparas dels för att du och respektive användare som du chattar med ska kunna återuppta tidigare konversationer, dels för att (efter att en annan användare rapporterat dig) utreda om du följer våra användarvillkor. Vi kommer att använda den tekniska data vi samlar in om din mobiltelefon och användning av Appen för att säkerställa Appens drift och funktionalitet, samt för att analysera användandet av Appen.

3.2 Personuppgifter kan även komma att behandlas för att Läkerol ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag, förordning eller föreläggande från myndighet. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till annat bolag inom Läkerols koncern, och om Appen säljs kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till Appens nya ägare.

3.3 Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till Facebook och andra tredje parter för att möjliggöra riktade annonser till dig. Du kan alltid förhindra att dina personuppgifter används i detta syfte genom att stänga av funktionen ”Tillåt riktade annonser på Facebook” under ”Integritetspolicy” i menyn ”Inställningar”.

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter? Alla personuppgifter lagras hos Läkerol på våra eller våra samarbetspartners servrar inom EU, och kommer inte att överföras till tredje land. Vi vidtar alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Om vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för behandlingen, kommer vi säkerställa att biträdet vidtar säkerhetsåtgärder som motsvarar våra egna.

5. Hur länge sparas mina personuppgifter? Vi sparar dina personuppgifter så länge du har ett användarkonto i Appen. Du kan när som helst radera ditt användarkonto genom att använda funktionen ”Radera konto” i menyn ”Inställningar”. Därefter lagras endast dina chattloggar med enskilda användare så länge den andra användaren har kvar sitt konto i Appen i syfte att kunna hantera eventuella rapporter om brott mot användarvillkoren.

6. Tillgång till och korrigering av dina personuppgifter samt återkallelse av samtycke Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig. Du har även rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter, samt begära att personuppgifterna blockeras eller raderas. Om du vill ha information eller rätta, blockera eller radera dina personuppgifter i enlighet med ovan är du välkommen att kontakta oss på info@cloetta.se. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Återkallelse sker genom att använda funktionen ”Radera konto” i menyn ”Inställningar”.

7. Ändringar i Integritetspolicyn Läkerol förbehåller sig rätten att göra ändringar i Integritetspolicyn när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. En ny version av Integritetspolicyn gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Appen eller på annat sätt godkänner den nya versionen. Den vid var tid gällande integritetspolicyn finns tillgänglig i Appen under ”Integritetspolicy” i menyn ”Inställningar”.

8. Kontaktuppgifter

8.1 Om du har några frågor kring eller synpunkter på behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss enligt följande kontaktuppgifter: Läkerol c/o Cloetta Sverige AB Brogatan 7, 205 42 Malmö Telefon: 040-32 42 00 E-mail: info@cloetta.se

8.2 För klagomål på Läkerols behandling av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

____________________
Denna integritetspolicy gäller från och med den 1 augusti 2016